Manifest

MANIFEST DE CONSTITUCIÓ DE LA PLATAFORMA “CIUTADANA ESPAI GOS BCN”

El present manifest té com objectiu recollir els motius que ens han empès a crear la Plataforma Ciutadana ‘Espai Gos Bcn’, així com els nostres objectius i intencions.

MOTIUS

1.- Una nova normativa de l’Ajuntament de Barcelona obligarà a portar els gossos lligats a tot arreu, excepte els llocs que es destinin per a tal ús.

2.- Per al bon compliment de la normativa, l’Ajuntament es compromet a:

  • Noves zones d’esbarjo reservades als animals, per incrementar els 103 espais que ja existeixen actualment i que ocupen una superfície de 30.000 m2. Fins arribar a 54.165m2.
  • Establiment d’espais compartits en hores determinades, com a mínim 1 per barri.
  • Creació del carnet de tinença cívica responsable. És una proposta del Col·legi de Veterinaris, i un model similar al que ja s’aplica a Ginebra. El carnet podria ser expedit per entitats i centres col·laboradors i la seva possessió permetria tenir el gos deslligat en els espais compartits, en les franges horàries que s’acordin.

3.- A Barcelona hi ha 89.357 gossos amb xip que hauran d’encabir-se en els 54,165m2, això representa 0,60m2 per gos i ciutadà/na.

4.- D’aquestes zones, només 24 seran de més de 700m2, a Barcelona hi ha 73 barris.

5.- La densitat (hab./km2) varia des de els 7.240 del districte de Sarrià/Sant Gervasi fins als 36.000 de l’Eixample.

INTENCIONS

1.- Com afectats directament per aquesta normativa, volem participar activament en la remodelació i construcció dels espais per gossos a Barcelona.

2.- Volem fer-nos presents en la tria dels espais compartits, tenint en compte la situació de cada Barri pel que fa a espai/densitat/gossos.

3.- Volem que es respecti el nostre dret com a ciutadans i ciutadanes d’utilitzar la ciutat tal i com ho fan d’altres col·lectius.

4.- Volem una justa repartició de l’espai i que no se’ns limiti a àrees insuficients o poc proporcionades.

OBJECTIUS

1.- Arribar a una entesa per que humans i gossos puguin conviure tal i com porten fent 15.000 anys.

2.- Gaudir de la companyia d’un ésser sense perjudici dels altres.

3.- Acabar amb els conflictes.

COM

1.- Tant sols des de l’educació és possible. Per això creiem que limitar a una cadena els gossos no solucionarà conflictes, al revés en crearà de nous.

2.- Limitar l’espai a un ésser que necessita córrer i socialitzar-se només contribuirà a intensificar els problemes.

3.- Voldríem poder proposar actuacions pedagògiques, per tal de que qui té gos es responsabilitzi i qui no en té deixi de demonitzar a tot un col·lectiu per culpa d’uns pocs individus que són presents a qualsevol col·lectiu, tingui gos, jugui a petanca, vagi en bicicleta o simplement passegi per la ciutat.

QUINES ACCIONS PORTAREM A TERME:

Totes les que estiguin a les nostres mans.

1.- Divulgar la necessitat i la importància de que els espais per gossos siguin suficients i adients.

2.- Buscar suports en tots aquells col·lectius que es sumin a la nostre causa.

3.- Promoure la recollida de signatures per tal de poder disposar d’espais adients a les nostres necessitats.

4.- Organitzar actuacions divulgatives i reivindicatives per tal de dur a terme les nostres reivindicacions.