La Plataforma

 Espai Gos Barcelona és una Plataforma ciutadana que pretén defensar la convivència digna i justa de tots els veïns i veïnes de Barcelona, respectant les persones responsables d’animals com usuaris de ple dret dels espais públics de la ciutat i garantint que els animals i les persones que els acompanyin ho facin en les mateixes condicions que la resta de col·lectius de la ciutat.

Espai Gos Barcelona neix com reacció dels veïns i veïnes del barri de Baix Guinardó, responsables de gossos i gosses, a les noves polítiques desenvolupades pel Consistori els darrers anys sota el paraigües de la protecció dels animals, les quals impliquen d’altres mesures que són rebudes com un atac directe cap als responsables de gossos. Entenem que aquestes mesures redueixen els nostres drets, minven els nostres espais, ens releguen a ser ciutadans de segona categoria i, a més, fan penjar sobre els nostres caps un afilat ventall de sancions econòmiques desproporcionades per comportaments que no estan estimats com a delictes.

Espai Gos Barcelona té el desig d’aplegar en una acció comuna als  veïns i veïnes responsables d’animals domèstics de tota la ciutat, creant xarxes de suport mutu amb altres plataformes, associacions i entitats ciutadanes i establint vincles permanents de comunicació entre tots els barris. Tot plegat per donar visibilitat pública a les nostres necessitats i reivindicacions davant l’Administració i amb la finalitat de crear espais de participació reals on estiguem plenament representats i on pugui haver-hi un diàleg i una negociació de totes aquelles polítiques municipals que afectin directament tant als veïns i veïnes responsables de gossos, com als mateixos animals.

Espai Gos BCN comtpa amb el suport de les següents entitats adherides:

 

       logo-faada