L’actual normativa resumida en poques paraules

Actualment, l’Ajuntament de Barcelona, per “fer un pas endavant en la defensa del benestar animal i la correcta convivència amb les persones i el seu entorn”, va aprovar l'”Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d’Animals” (PTVA).

Aquesta normativa, obliga els responsables dels gossos a portar-los sempre lligats per tal d’evitar possibles accidents.

L’ordenança preveu un mínim d’una àrea d’esbarjo d’almenys 700 m2 per districte i una zona d’ús compartit (ZUC) per barri.

La fi de la moratòria per a l’entrada en vigor de la conducció de gossos a l’espai públic, l’any 2018, suposarà que els gossos i gosses de Barcelona, només puguin córrer i jugar en llibertat als pipi cans, als que ara anomenaran «àrees d’esbarjo», i a les zones d’ús compartit.

L’actual govern de l’Ajuntament, proposa zones d’ús compartits a carrers, places i rambles, mai als espais verds de la ciutat, inclosos aquells espais forestals com ara el parc del Guinardó, Parc Güell, els tres turons… Fet absolutament contradictori amb el propòsit de la normativa de tenir cura dels animals.

Les franges horàries que proposen per l’ús d’aquests espais compartits, són de 06:00/07:00h del matí i de 21:00/23:00h de la tarda. Horaris del tot incompatibles amb la conciliació familiar.

Fem números: a Barcelona, segons el consell de veterinaris de Catalunya, hi ha 140.000 gossos amb el xip d’identificació AIAC. El consistori ofereix 38.500m2 de superfície d’ús per a gossos.

38.500 m2 d’espais habilitats / 140.000 gossos amb xip AIAC = 0,27 m2.

És a dir, cada gos disposarà d’un espai de la mida de dos din A3 per al seu esbarjo, a compartir amb la persona que l’acompanya.

A nosaltres no ens surten els càlculs, i a tu?

 Consulta aquí l’Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d’Animals (PTVA).