notícies

Carnets cívics i gossos lligats, les dues questions a destacar la Nova Ordenança Municipal

La Comissió de Presidència i Règim Interior ha informat avui favorablement la nova Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d’Animals amb els vots favorables dels grups de CiU i PSC, les abstencions d’ICV i UpB, i el vot encontra del del PP, i ara ja només resta que sigui aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal. La nova ordenança substituirà la que està vigent des del 2003 i, per tant, suposa una actualització i una posada al dia. Barcelona aspira a seguir com a una ciutat de referència pel que fa a les polítiques relacionades amb el benestar i la tinença responsable d’animals, afavorint una bona convivència amb les persones i l’entorn. Com era d’esperar en una qüestió de gran sensibilitat ciutadana, la tramitació de la nova ordenança ha afavorit un ric debat entre els grups polítics. les entitats i les persones, i ha obligat a fer un bon treball tècnic i jurídic amb l’objectiu d’aproximar totes les sensibilitats. En aquest procés s’han presentat, estudiat i resolt fins a 24 al·legacions diferents.

Continuar llegint